اختلافات بیمه


اختلافات بیمه

بیمه به معنای شبکه ایمن سازی برای مردم است. با این حال، گاهی اوقات بیمه گران هدف متفاوتی دارند. مردم سیاست هایی را برای محافظت از خانه ها، مشاغل و خانواده های خود خریداری می کنند. بیمه‌گران ادعاها را بر اساس آنچه به نفع شرکت است و نه لزوماً منافع بیمه‌گذار ارزیابی می‌کنند. برای افرادی در انتاریو که برای بهبودی پس از تراژدی و ضرر به مزایای بیمه متکی هستند، نتایج می تواند ویرانگر باشد.

Without an understanding of insurance law, policyholders, perhaps already vulnerable due to property loss or personal injury, require an advocate to protect their interests. We focus on helping people obtain fair settlements from insurers and making sure they get the most out of their policy.

دفتر وکالت دکتر وثوقی یک دفتر حقوقی دعاوی عمومی است که مهارت‌هایی برای پیشبرد منافع موکلان و جستجوی راه‌حل به نفع آنها دارد. ما وکلای شرکت بیمه را در هر مرحله در موارد ذیل به چالش میکشیم:

  • دزدی
  • خسارات حمل و نقل
  • خسارات آتش سوزی
  • خسارات ناشی از آب
  • صدمه شخصی
  • تصادف خودرو
  • Professional malpractice
  • غفلت

هنگامی که یک اختلاف بیمه با مشکل دیگری مانند از دست دادن شغل تلاقی می کند، موکلان ما از تجربه کامل ما به عنوان مشاور حقوقی بهره می برند. در تمام زمینه های دعاوی، ما نمایندگی ارائه می دهیم که برای دستیابی به بهترین نتایج برای هر مشتری طراحی شده است.

دستیابی به بهترین نتایج مستلزم این است که خلاقانه فکر کنیم، در حالی که به دانش حقوقی و عقل سلیم خود برای آنچه در هر مورد جواب می دهد تکیه کنیم. مشتریان به ما اعتماد می کنند که آنها را با حرفه ای بودن نمایندگی کنیم و ما بر این اساس به این اعتماد احترام می گذاریم.

Testimonials